Nr. 2241 - despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019”

  • 05.02.2019
  • 861
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018

„Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei

publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum

şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii

a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019”

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 și art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și pct. 3 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum și ale unor instituții, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019”, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ia act de informațiile ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare și referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, conform situației din 01 februarie 2019, prezentate de următoarele autorități ale administrației publice centrale și instituții:

1) Ministerul Economiei și Infrastructurii;

2) Ministerul Afacerilor Interne;

3) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;

4) Serviciul de Informații și Securitate;

5) Agenția Servicii Publice;

6) Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;

7) Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;

8) ÎS „Radiocomunicații”;

9) SA „Moldtelecom”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2241