Hotărîrile Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale Chișinău nr.27