Hotărîri

 

Nr. d/o Număr hotărîre Data adoptării Titlul hotărîrii CECEU nr.40 Cimișlia
1 Nr.01/01   21 decembrie  2018  cu privirea la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact ale Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale    nr.40                                                                                  
2 Nr.01/02 ,,21'' decembrie 2018 cu privire la propunerea pentru degrevarea de atribuțiile de la locul de munca permanent și/sau convocarea unor membri al consiliului electoral,aprobarea statului de personal al aparatului consiliului
3 Nr.01/03 ,,21'' decembrie 2018 cu privirea la stabilirea locului și timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și candidaților de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
4 Nr.02/01 ,26'' decembrie 2018 cu privirea la inregistrarea grupului de inițiativă,eliberearea legitimațiilor si a listelor de subscriție în vederea colectării  semnăturilor pentru susținerea dlui.Piotr Pușcari în calitate de candidat la funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală Cimișlia
5 Nr.02/02 ,,26'' decembrie 2018 cu privirea la înregistrarea grupului de evidență,eliberarea  legitimațiilor și a listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea dlui.Dumitru Diacov în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentrul Republicii Molvova în circumscripția uninominală Cimișlia nr.40 
6 Nr. 03/01 din 28 decembrie 2018 Privind înregistrarea grupului de inițiativă, eliberarea legitimațiilor și a listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea dna. Cîrlan Victoria în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală Cimișlia nr. 40 din partea Partidului Politic “Șor
7 Nr. 03/02 din 28 decembrie 2018 cu privire la cererea de înregistrare a dlui Dumitru DIACOV în calitate de candidat la funcţia de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Cimișlia nr. 40 şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale Cimișlia nr. 40
8 Nr. 03/03 din 28 decembrie 2018 cu privire la stabilirea atribuțiilor și repartizarea sarcinilor între membrii Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale uninominale Cimișlia nr.40
9 Nr. 04/01 din 29 decembrie 2018 Privind înregistrarea grupului de inițiativă, eliberarea legitimațiilor și a listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea dnei. Domnica MANOLE în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală Cimișlia nr. 40 din partea Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”
10 Nr. 04/02 din 29 decembrie 2018 Privind înregistrarea dlui Piotr PUȘCARI în calitate de candidat la funcţia de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Cimișlia nr. 40 şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale Cimișlia nr. 40, din partea Partidului Politic “Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
11 Nr.05/01 din 30 decembrie 2018 Privind înregistrarea grupului de inițiativă, eliberarea legitimațiilor și a listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea dlui. Valentin CIMPOEȘ în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală Cimișlia nr. 40 din partea Partidului Politic “Partidul Nostru”
12 Nr. 05/02 din 30 decembrie 2018 cu privire la numirea în funcție a personalului din aparatul consiliului electoral de circumscripţie electorală uninominală Cimișlia nr.40
13 Nr. 06/01 din 31 decembrie 2018 Privind înregistrarea grupului de inițiativă, eliberarea legitimațiilor și a listelor de subscripție în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea dlui. Gheorghe RĂILEANU în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală Cimișlia nr. 40, Candidat Independent
14 Nr. 06/02 din 31 decembrie 2018  Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupului de inițiativă constituit pentru colectarea semnăturilor în susținerea dlui Gheorghe RĂILEANU, candidat independent la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 
15 Nr.07/01 din 03 ianuarie 2019 cu privire la stabilirea ordinii de inscriere a concurentilor electorali in buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019
16 Nr.07/02 din 03 ianuarie 2019 cu privire la stabilirea ordinei de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019 
17 Nr.07/03 din 03 ianuarie 2019 cu privire la cererea de inregistrare a dnei Victoria CiRLAN in calitate de candidat la functia de deputat pentru circumscriptia electorala uninnminala Cimisha nr. 40, desemnata din partea Partidului Politic "Șor'' 
18 Nr.07/04 din 03 ianuarie 2019 cu privire la stabilirea ordinii de inscriere a coneurentilor electorali in buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019 
19 Nr. 08/01 din 11 ianuarie 2019 сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea  dlui Dumitru DIACOV, candidat la funcția de deputat pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019
20 Nr. 09/01 din 16 ianuarie 2019 cu privire la cererea de înregistrare a dnei. Domnica Manole în calitate de candidat la funcţia de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Cimișlia nr. 40, desemnată din partea Blocului electoral “ACUM Platforma DA şi PAS”
21 Nr.09/02 din 16 ianuarie 2019 cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019
22 Nr. 09/03 din 16 ianuarie 2019

cu privire la constituirea secţiilor de votare din jurisdicția teritorială a circumscripției uninominale Cimișlia nr. 40 pentru desfășurarea referendumului republican consultativ și alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019

23 Nr. 10/01 Din 18 ianuarie 2019

Privind modificarea Hotărîrii CECEU nr. 40 or. Cimișlia, nr. 08/01 din 11 ianuarie 2019 сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Dumitru DIACOV, candidat la funcția de deputat pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

24 Nr. 11/01 Din 21 ianuarie 2019

cu privire la cererea de înregistrare a dlui Valentin CIMPOEȘ în calitate de candidat la funcţia de deputat pentru circumscripția electorală uninominală Cimișlia nr. 40 şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale Cimișlia nr. 40

25 Nr. 11/02 Din 21 ianuarie 2019

cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

26 Nr. 12/01 Din 24 ianuarie 2019

cu privire la cererea de înregistrare a dlui Gheorghe RĂILEANU în calitate de candidat independent la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală uninominală Cimișlia nr. 40, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Consiliul electoral al circumscripției electorale  uninominale Cimișlia nr. 40

27 Nr. 12/02 Din 24 ianuarie 2019

cu privire la cererea de confirmare a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Gheorghe Răileanu, candidat independent în circumscripția uninominală nr.40, Cimișlia la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

28 Nr. 12/03 Din 24 ianuarie 2019

cu privire la stabilirea ordinii finale de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot la alegerile  Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

29 Nr.13/1-13/11 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea Besv-urilor Cimișlia
30

Nr.13/12-13/17

Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV-urilor Basarabeasca
31 Nr.13/18-13/19 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV-urilor Abaclia
32 Nr.13/20-13/20 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Bașcalia
33 Nr.13/21-13/21 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Batîr
34 Nr.13/22-13/22 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Carabetovca
35  Nr.13/23-13-23 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Cenac
36 Nr.13/24-13/24 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Ciucur-Mingir
37 Nr. 13/25 - 13/26 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV-urilor Codreni și Zloți
38 Nr. 13/27-13/28 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV-urilor Ecaterinovca și Coștangalia
39 Nr. 13/29-13/30 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV-rilor Ialpujeni și Marienfeld
40 Nr. 13/31  Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Iordanovca
41 nr. 13/32 - 13/33 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Iserlia și Ivanovca
42 nr. 13/34 - 13/35 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Javgur și Maximeni
41 nr. 13/36 - 13/37 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV  Mihailovca (2 BESV)
41 nr. 13/38 - 13/39 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constiuirea BESV Sadaclia (2 BESV)
42 nr. 13/40  Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constiuirea BESV Sagaidac 
43 Nr. 13/41 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constiuirea BESV Satul Nou
44 Nr. 13/42 -13/43 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Selemet (2 BESV)
45 Nr. 13/44 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constituirea BESV Suric
46 nr. 13/45 Din 28 ianuarie 2019 Cu privire la constituirea BESV Topala
47 Nr. 13/46 Din 28 ianuarie 2019 Cu privire la constituirea BESV Troițcoe
48 Nr. 13/47 Din 28 ianuarie 2019 cu privire la constiuirea BESV Valea - Perjei
49 Nr.13/48 Din 28 ianuarie 2019

сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea dlui Valentin CIMPOEȘ, candidat la funcția de deputat pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019

50 nr. 13/49 Din 28 ianuarie 2019

cu privire la aprobarea textului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr.40 orașul Cimișlia

51 nr.14/1 din 29 ianuarie 2019 cu privire la modificarea BESV Cimișlia nr.40/1
52 nr.14/2 din 29 ianuarie 2019 cu privire la modificarea BESV Cimișlia nr.40/4
53 nr.14/3 din 29.01.2019 cu privire la modificarea BESV or. Basarabeasca nr.40/12
54 nr.14/4 din 29.01.2019 cu privire la modificarea BESV or. Basarabeasca nr.40/15
55 nr.14/5 din 29.01.2019 cu privire la modificarea BESV or. Basarabeasca nr. 40/16
56 nr.14/6 din 29.01.2019 cu privire la modificarea BESV or. Basarabeasca nr. 40/17
57 nr.14/7 din 29.01.2019 cu privire la modificarea BESV Selemet nr.40/42
58 nr.14/8 din 29.01.2019 cu privire la modificarea BESV Selemet 40/43
59 nr.14/9 din 29.01.2019 cu privire la modificarea BESV Cenac nr. 40/23
60 nr. 15/1 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Ecaterinovca 40/27
62 nr.15/2 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Cimișlia nr.40/3
63 nr.15/3 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV CImișlia 40/1
64 nr.15/4 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Cimișlia 40/2
65 nr.15/5 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Cimișlia 40/8
66 nr.15/6 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Marienfeld 40/30
67 nr.15/7 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Satul Nou 40/41
68 nr.15/8 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Basarabeasca 40/13
69 nr.15/9 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Basarabeasca 40/16
70 nr.15/10 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Cenac 40/23
71 nr.15/11 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Sadaclia 40/38
72 nr.15/12 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Sadaclia 40/39
73 nr.15/13 din 30.01.2019 cu privire la modificarea BESV Abaclia 40/19