Observatori internaționali

Pentru acreditarea observatorilor internaționali sunt necesare următoarele acte:

a) demers oficial, în original, din partea instituției de acreditare a observatorilor;

b) copia de pe pașaportul cetățeanului străin valabil (document de călătorie).

c) formularul demersului pentru acreditare a observatorului internațional completat de fiecare candidat.

Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora.

Organizațiile internaționale, guvernele statelor străine și organizațiile neguvernamentale din străinătate pot depune dosarul pentru acreditare doar în urma obținerii invitației din partea CEC sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.  

Reprezentanții organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine și ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate pot înregistra la Comisia Electorală Centrală, în caz de necesitate, interpreți, care vor asista observatorii internaționali acreditați pe durata activității lor.

Vă rugăm să transmiteți lista persoanelor desemnate pentru a fi acreditate, însoțită de scrisoarea oficială din partea instituției, copiile actelor de identitate a persoanelor care urmează să fie acreditate la sediul Comisiei Electorale Centrale sau la adresa: str. V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova; e-mail: info@cec.md; fax: + 373 22 234 047.

 

Termenul limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile până la ziua alegerilor, adică 28 octombrie 2023.

 

                                                                                         Lista observatorilor acreditați

Nr. de ordine

Denumirea organizației

Date de contact

1.

Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova

e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz

2.  Comisia Electorală Centrală a Georgiei e-mail: ir@cec.gov.ge
3. Comisia Electorală Centrală a Republicii Lituania e-mail: rinkim@vrk.lt
4. Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova e-mail: amb.md@urm.lt
5. Consiliul Electoral Suprem al Republicii Turcia

e-mail: disiliskiler@ysk.gov.tr 

6. Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova e-mail: chs@minbuza.nl
7. Ambasada Republicii Slovenia cu reședința la București e-mail: sloembassy.bucharest@gov.si
8. Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO)- Interpreți confirmați e-mail: office@odihr.pl
9. Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) e-mail: info@enemo.eu
10.

Biroul de Cooperare al Elveției/ Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova

e-mail: chisinau@eda.admin.ch
11. Autoritatea Electorală Permanentă din România e-mail: registratura@roaep.ro
12. Comisia Electorală de Stat a Republicii Croația e-mail: dip@izbori.hr
13. Comisia Electorală Centrală a Republicii Azerbaidjan e-mail: office@cec.gov.az
14. Comisia Electorală Centrală a Republicii Albania e-mail: info@kqz.gov.al
15. Comisia Electorală Centrală a Republicii Armenia

e-mail: cec@elections.am

16. Comisia Electorală Centrală a Ucrainei

www.cvk.gov.ua

17. Comitetul Electoral Național al Republicii Estonia

e-mail: info@valimised.ee

18. Comisia Electorală Centrală a Republicii Kazahstan e-mail: info@saylau.kz
19. Comisia Electorală Centrală a Republicii Uzbekistan

e-mail: saylov@umail.uz

20. Asociația Pro Democrația Club Târgu Neamț e-mail: apd_tgneam@yahoo.com
21. Ambasada Republicii Finlanda în Republica Moldova cu reședința la București, România e-mail: sanomat.buk@gov.fi
22. Ambasada Republicii Franceze în Republica Moldova -
23. Ambasada Republicii Austria în Republica Moldova e-mail: chisinau-ob@bmeia.gov.at
24. Ambasada Republicii Turcia în Republica Moldova e-mail: embassy.chisinau@mfa.gov.tr
25. Ambasada Republicii Letonia în Republica Moldova e-mail: embassy.moldova@mfa.gov.lv
26. Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova e-mail: ambassaden.chisinau@gov.se
27. Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei www.coe.int/congres
28 Ambasada Japoniei în Republica Moldova

e-mail: japan.chisinau@ci.mofa.go.jp

29. Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova

http://www.chisinau.diplo.de

30.  Ambasada Ungariei în Republica Moldova

e-mail: mission.kiv@mfa.gov.hu

31. Consulatul General al Republicii Turcia la Comrat, UTA Găgăuzia e-mail: consulate.comrat@mfa.gov.tr
32. Comisia Centrală pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor a Republicii Kârgâze e-mail: document@shailoo.gov.kg
33. Comisia Electorală Centrală a Republicii Albania -
34. Parlamentul European www.europarl.europa.eu
35. Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova -
36. Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova Enquiries.Chisinau@fcdo.gov.uk.