Observatori internaționali

Pentru acreditarea observatorilor internaționali sunt necesare următoarele acte:

a) demers oficial, în original, din partea instituției de acreditare a observatorilor;

b) copia de pe pașaportul cetățeanului străin valabil (document de călătorie).

c) formularul demersului pentru acreditare a observatorului internațional completat de fiecare candidat.

Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora.

Organizațiile internaționale, guvernele statelor străine și organizațiile neguvernamentale din străinătate pot depune dosarul pentru acreditare doar în urma obținerii invitației din partea CEC sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.  

Reprezentanții organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine și ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate pot înregistra la Comisia Electorală Centrală, în caz de necesitate, interpreți, care vor asista observatorii internaționali acreditați pe durata activității lor.

Vă rugăm să transmiteți lista persoanelor desemnate pentru a fi acreditate, însoțită de scrisoarea oficială din partea instituției, copiile actelor de identitate a persoanelor care urmează să fie acreditate la sediul Comisiei Electorale Centrale sau la adresa: str. V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova; e-mail: info@cec.md; fax: + 373 22 234 047.

 

Termenul limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile până la ziua alegerilor, adică 28 octombrie 2023.

 

                                                                                         Lista observatorilor acreditați

Nr. de ordine

Denumirea organizației

Date de contact

1.

Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova

e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz

2.  Comisia Electorală Centrală a Georgiei e-mail: ir@cec.gov.ge
3. Comisia Electorală Centrală a Republicii Lituania e-mail: rinkim@vrk.lt
4. Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova e-mail: amb.md@urm.lt
5. Consiliul Electoral Suprem al Republicii Turcia

e-mail: disiliskiler@ysk.gov.tr 

6. Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova e-mail: chs@minbuza.nl
7. Ambasada Republicii Slovenia cu reședința la București e-mail: sloembassy.bucharest@gov.si
8. Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) e-mail: office@odihr.pl
9. Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) e-mail: info@enemo.eu
10.

Biroul de Cooperare al Elveției/ Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene în Republica Moldova

e-mail: chisinau@eda.admin.ch
11. Autoritatea Electorală Permanentă din România e-mail: registratura@roaep.ro