Observatori naționali

Pentru acreditarea observatorilor naționali se vor depune următoarele documente:

a) cererea din partea instituției care solicită acreditarea observatorilor, însoțită de lista persoanelor propuse pentru a fi acreditate completată conform modelului din Anexa la Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora;

b) organizațiile obștești vor prezenta copiile de pe extrasul din Registrul de Stat al Organizațiilor necomerciale, eliberat cu cel mult 6 luni până la momentul prezentării;

d) copia de pe actul de identitate valabil (buletinul de identitate sau buletinul de identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova), pentru fiecare candidatură.

Vă rugăm să transmiteți lista persoanelor desemnate pentru a fi acreditate, însoțită de scrisoarea oficială din partea instituției, copiile actelor de identitate a persoanelor care urmează să fie acreditate la sediul Comisiei Electorale Centrale sau la adresa: str. V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova; e-mail: info@cec.md; fax: + 373 22 234 047.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Termenul limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile până la ziua alegerilor, adică 28 octombrie 2023.

 

                                                Lista  observatorilor acreditați

Nr. de ordine Denumirea organizației Date de contact
1. Asociația obștească „Promo-LEX”

e-mail: info@promolex.md

2. Asociația Obștească Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova e-mail: info@idom.md
3. Asociația obștească Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” e-mail: info@adept.md
4. Asociația obștească „Asociația pentru siguranța urbană și mediere din Moldova” e-mail: office@asum.md
5. 

Asociația obștească „MIRAD” 

Asociația obșteștească „MIRAD”

turul II

e-mail: ao.mirad@gmail.com
6. Instituția Publică „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” e-mail: info@cicde.md
7. Asociația obștească „Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC)” e-mail: info.aocdec@gmail.com
8. Fundația „Est-Europeană” e-mail: info@eef.md