Nr. 5182 - pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

  • 19.07.2021
  • 745
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele

alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

           

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 65 alin. (2), (4) și art. 197 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:     

 

1. Se aprobă Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei.

2. Raportul Comisiei Electorale Centrale se prezintă Curţii Constituţionale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate, validarea mandatelor atribuite deputaţilor aleşi şi confirmarea listei candidaţilor supleanţi.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

 

Secretarul ședinței                                                                                                     Vadim FILIPOV

 

Chişinău, 19 iulie 2021

Nr. 5182