Nr. 2698 - pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2553 din 6 august 2019 „Cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale”

  • 17.09.2019
  • 1805
  • 0

HOTĂRÎRE

pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2553

din 6 august 2019 „Cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice

cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019

în unele circumscripții electorale uninominale”

 

În temeiul art.18, art. 26 alin. (1) lit. d), art. 46 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în baza listei actualizate a partidelor și altor organizații social-politice, prezentate de Agenția Servicii Publice și înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/3885 din 16 septembrie 2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Poziția 9 din anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2553 din 6 august 2019 „Cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale” va avea următorul conținut:

„9. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii (fostul Partid Politic pentru Unirea Moldovei)”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 17 septembrie 2019

Nr. 2698