Nr. 5005 - pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 15.06.2021
  • 1077
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”,
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 
La 11 iunie 2021, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic ”Democrația Acasă” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal al ședinței Biroului Permanent Național al Partidului Politic                                    ”Democrația Acasă” din 11 iunie 2021, în cadrul căreia s-a decis modificarea listei de candidați și modificarea ordinii candidaților pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, după cum urmează:
a) excluderea candidaților cu numerele 78, 86 și 101 din lista de candidați;
b) includerea în listă a următorilor candidați: Pozneac Silvia la poziția nr. 31; Grosu Constantin la poziția nr. 35 și Tapalaje Igor la poziția nr. 43;
c) transferarea candidaților:
- Mincev Galina de la poziția nr. 31 la poziția nr. 54;
- Burduh Serghei de la poziția nr. 35 la poziția nr. 86;
- Pîrlog Victor de la poziția nr. 43 la poziția nr. 78;
- Urecheanu Viorica de la poziția nr. 54 la poziția nr. 101;
2. Lista modificată a candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
  1.  Datele biografice ale candidaților;
  2.  Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
  3.  Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
  4.  Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
  5.  Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
  6.  Copiile de pe actele de identitate ale candidaților.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) şi art. 87 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4953 din 3 iunie 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
1) candidații Sinigur Vasile de la poziția nr. 78, Noroc Iurie de la poziția nr. 86 și Mincev Olga de la poziția nr. 101 se exclud;
2) Urecheanu Viorica de la poziția nr. 54 se transferă la poziția nr. 101;
3) Pîrlog Victor de la poziția nr. 43 se transferă la poziția nr. 78;
4) Burduh Serghei de la poziția nr. 35 se transferă la poziția nr. 86;
5) Mincev Galina de la poziția nr. 31 se transferă la poziția nr. 54;
6) la poziția nr. 31 se include candidatul Pozneac Silvia;
7) la poziția nr. 35 se include candidatul Grosu Constantin;
8) la poziția nr. 43 se include candidatul Tapalaje Igor.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                                 Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 15 iunie 2021
Nr. 5005