Nr. 2244 - pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău”

  • 05.02.2019
  • 847
  • 0

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral

al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău

 

Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 1 februarie 2019, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Gudevici Stanislav înaintat pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către acesta, cu o altă candidatură – a domnului Chirtoca Iurie.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin. 1 lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău”, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

- se exclude din componența Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 31, municipiul Chișinău, domnul Gudevici Stanislav, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova;

- se include în componența Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale  nr. 31, municipiul Chișinău, domnul Chirtoca Iurie – jurist, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2244