Nr. 2245 - pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1979 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat”

  • 05.02.2019
  • 717
  • 0

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1979 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral 
al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat”

 

Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 4 februarie 2019, Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” solicită Comisiei înlocuirea doamnei Ghercioglo Maria, înaintată pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o altă candidatură – a domnului Derevenco Vitali.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 alin (1) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1979 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat” se modifică, după cum urmează:

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat, doamna Ghercioglo Maria, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat, domnul Derevenco Vitali – jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2245