Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului de desene cu tema „Alegeri în era digitală”

  • 03.02.2023
  • 511
  • 0

 

Comisia Electorală Centrală anunță lansarea concursului de desene pe subiectul „Algeri în era digitală”.

Mai jos vedeți Regulamentul:

 

REGULAMENTUL
PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE DESENE
 CU TEMA „ALEGERILE ÎN ERA DIGITALĂ”

 

I.                   DISPOZIŢII GENERALE

1.      Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului de desene cu tema „Alegerile în era digitală”.

2.      Concursul de desene cu tema „Alegerile în era digitală” se organizează de către Comisia Electorală Centrală.

3.      La concurs sunt admise persoanele cu vârsta cuprinsă între 12-20 de ani.

4.      Concursul are următoarele obiective:

a. realizarea unei campanii de informare a tinerilor privind organizarea și desfășurarea procesului electoral;

b. viziunea tinerilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor în era digitală – cum ei văd procesul de digitalizare a activității electorale;

c. încurajarea tinerilor de a participa în alegeri;

d. necesitatea implementării unor metode alternative de vot, cum ar fi votul prin internet, pentru a crește rata de participare a tinerilor în alegeri.

 

II.              COMITETUL ORGANIZATORIC AL CONCURSULUI ŞI
 COMISIA DE EVALUARE

5.      Pentru coordonarea activităţilor în cadrul concursului se creează Comitetul organizatoric al concursului, constituit din 5 persoane din rândul membrilor şi funcţionarilor Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

6.      Comitetul organizatoric al concursului are următoarele competenţe:

a.       stabileşte programul de desfăşurare a concursului;

b.      asigură condiţii pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului;

c.      examinează materialele prezentate de Comisia de evaluare;

d.      asigură mijloacele necesare pentru premierea învingătorilor.

7.      În scopul evaluării lucrărilor, Comitetul organizatoric al concursului constituie Comisia de evaluare.

8.      Comisia de evaluare a concursului are următoarele funcţii:

a. stabileşte criteriile şi modalitatea de evaluare a lucrărilor;

b. examinează şi selectează lucrările în baza criteriilor stabilite;

c. prezintă Comitetului organizatoric al concursului procesul-verbal şi lista nominală a câştigătorilor.

 

 

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

9.  Concursul se organizează într-o singură etapă, lucrările fiind expediate pe adresa Comisiei Electorale Centrale (mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119) sau prin e-mail la adresa: comunicare@cec.md.

10.  Desenele vor trata una dintre următoarele teme:

a. egalitatea votului;

b. accesibilitatea în procesul electoral;

c. importanța și valoarea fiecărui vot;

d. alegeri în era tehnologiilor informaționale.

11.  Lucrarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

a.       va conţine fişa bibliografică a participantului (nume/prenume, vârsta)

b.     desenele vor fi ilustrate pe foaie de hârtie specială pentru desen în format A3;

c.     desenele nu vor conține mesaje de provocare la adresa unor persoane sau grupuri de persoane, îndemnuri la violenţă, instigare a vrajbei naţionale, promovare sau discreditare a partidelor politice sau altor instituţii.

12.  Un autor poate prezenta mai multe lucrări.

13.  Participantul la concurs poartă răspundere pentru respectarea drepturilor de autor şi garantează că este autorul lucrării prezentate.

14.  Dacă se descoperă că lucrarea a fost copiată după un alt autor sau se constată alte încălcări ale drepturilor de autor, lucrarea se respinge imediat, cu informarea autorului.

15.  Lucrările care nu corespund cerinţelor nu se examinează.

16. Autorul, a cărui lucrare este selectată, acceptă, prin declaraţie scrisă, transmiterea cu titlu gratuit a drepturilor de autor asupra reproducerii acesteia în folosul Comisiei Electorale Centrale.

 

IV. CRITERIILE  DE SELECTARE A LUCRĂRILOR

17.  Comisia de evaluare selectează lucrările conform următoarelor criterii:

a.     corespunderea cu cerinţele faţă de lucrări (cap. III);

b.     originalitatea şi creativitatea;

c.      relevanţa în raport cu tema abordată.

 

V. PREMIEREA

18.  Comisia de evaluare stabileşte lista câştigătorilor în corespundere cu rezultatele obţinute (locul I, II și III) şi o face publică până la data de 1 Mai 2023.

19.  Pentru cele mai bune lucrări vor fi acordate diplome și premii.

 

VI. DISPOZIŢII  FINALE

20.  Lucrările pentru participare la concurs se prezintă nu mai târziu de 14 aprilie 2023.

21.  Lucrările neadmise spre examinare nu se restituie. Deciziile cu privire la lucrările respinse nu se contestă şi nu se comentează.

22.  Lucrările se păstrează la Comisia Electorală Centrală și pot fi utilizate în cadrul campaniilor de informare și educație electorală.