Soroca

 • 20.09.2016
 • 7459

 Lista secțiilor de votare Soroca

Denumirea secţiei de votare

Nr.

Secţiei

de votare

Hotarele secţiei de votare

 

Adresa sediului secţiei de votare,

date de contact

Soroca

1

str. Petru Rareş (de la intrarea în oraş pînă la Palatul de cultură)  str. Constantin Negruzzi (numere impare); str. Grigore Ureche, str.1 Mai, str. Munteniei, alte Şcolarului, str. Mitrofan Corneţ, str-la  Teilor, str. Independenţei (numere pare de la nr.2 pînă la nr.72, numere impare dela nr.1 pînă la nr.75)   şi toate străzile din hotarele date.

Localul Bibliotecii ,,Basarabia”, str. Mihai Eminescu, 4.

Soroca

2

str. Petru Rareş (de la Palatul de cultură pînă la rîuleţul Racovăţ); str. Olhionia, str. Ştefan cel Mare – (numere pare de la nr.6 pînă la nr. 46); str. Constantin Negruzzi (numere pare), str. Dimitrie Bolintineanu (numere impare nr.1, numere pare de la nr.2 pînă la nr.12), str. Decebal (numere pare de la nr.2 pînă la nr.10, numere impare de la nr.1 pînă la nr.3), str. Gavril Bănulescu-Bodoni (numere impare de la nr.1 pînă la nr.9) str.Independenţei (numere pare  de la nr.74 pînă la nr.78, numere impare de la nr.77 pînă la nr.81   şi toate străzile din hotarele date.

Liceul "A. Puşkin", str. D. Bolintineanu, 10.

Soroca

3

str. Ştefan cel Mare - numere impare (de la nr.11 pînă la nr.61), rîuleţul Racovăţ, str. Maiacovschi, str. Turghenev, str-la Decebal, Barbu Lăutaru,  str. Zubcu Codreanu, str-la Ştefan cel Mare, str. Dimitrie Bolintineanu (numere impare de la nr.11 pînă la nr.39, numere pare de la nr.14 pînă la nr.34), str. Decebal (numere pare de la nr.12 pînă la nr. 40, numere impare de la nr.5 pînă la nr.33), str. Gavril Bănulescu-Bodoni (numere impare de la nr.11 pînă la nr.45, numere pare de la nr.2 pînă la nr.36), toate stradelele pînă la rîuleţul Racovăţ şi toate străzile din hotarele date.

Colegiul de artă "N. Botgros",

str. Ştefan cel Mare, 39.

Soroca

4

străzile P. Rareş, Baştina, Ştefan cel Mare de la rîuleţul Racovăţ pînă la rîpa din microraionul Bujărăuca (numere impare de la nr.63 pînă la nr.111, numere pare de la nr.48 pînă la nr.104), str. şi str-le Racovăţ, Cocorului, Parşin, str. doctor Dimitraş, Secară, Tineretului, Tiraspolului, Pîrcălabilor, Mensc, Donici, Cojbuc, Mojilău, S. Poetaş, str. şi str-le Burebista, Petrov, Traian, Răzeşilor, str. Testemiţianu, Carpenco, Gavriliţa, str-la Tineretului, str. Doina, Mioriţa, Mărţişor, Zălău, Dumitru Iov, Gheorghe Năstase, Alexandru Marienscu, Alexandru Xenopol, A. Lupan, Cîmpului, Dosoftei, str. şi str-la doctor Svirschi, toate străzile noi în regiunea maternităţii şi toate străzile din hotarele date.

Liceul "P.Rareş",

str. Testemiţianu, 2.

Soroca

5

str. Ştefan cel Mare – numere impare (de la nr.113 pînă la nr.123), str. Cosăuţilor, A. Popovici, A. Crihan, P. Halipa. F. Budde, Semion Murafa, Cetatea Hotin, Cetatea Albă, Suceava, Iaşi, V.Russu, str. şi str-le Meşterul Manole, Voiţehovschi, casele construite mai sus şi toate străzile din hotarele date.

Instituţia preşcolară

 1. 17

str. F. Budde, 3.

 

Soroca

6

str. Ştefan cel Mare numere pare (de la nr.106 pînă la nr.130), str. Uzinelor – numere impare, str. N. Soltuz, str.Viilor, str-la Mecanicilor.

SRL "SOTEX-GRUP"

str. Ştefan cel Mare. 110.

Soroca

7

str. Dimitrie Cantemir – numere pare (de la numărul 2 pînă la nr.30) şi casele de pe str. Dimitrie Cantemir cu nr.9 şi 13, str. A. Mateevici – numere pare şi impare.

Liceul "C. Stere",

str. D. Cantemir, 26.

Soroca

8

str. Dimitrie Cantemir – numere impare (de la nr.1 pînă la nr.27 fără casele cu nr.9 şi 13), str. Luceafărul,  Uzinelor – numere pare, str. Ştefan cel Mare (numere pare de la nr.132 pînă la nr.138, numere impare de la nr.127 pînă la nr.137).                      

Sediul policlinicii stomatologice

str. D. Cantemir, 27.

Soroca

9

str. Studenţilor numere pare (de la str. Calea Bălţului pînă la str. Plopilor (dela nr.2 pînă la nr. 4), str. Plopilor - numere pare, str-la Toamnei - numere pare, str-la Lăutarilor, str. Lăutarilor, str. Chirov, str. Zamfira, str. A. Puşkin, str. Oleinicov , str. S. Lazo, str. Dealul Ţiganilor, str. Artelelor - numere pare, str. Calea Bălţului (numere pare de la nr.2 pînă la nr.44, numere impare de la nr. 1 pînă la nr.35), str. Vasile Stroiescu (numere pare de la nr. 2pînă la nr. 38, numere impare de la nr.1 pînă la nr.31), Dimitrie Bolintineanu (numere impare de la nr. 41 pînă la nr.77, numere pare de la nr.36 pînă la nr.72)şi toate străzile din hotarele date.

Colegiul tehnic-agricol

str. Calea Bălţului, 2.

Soroca

10

str. Calea Bălţului (numere impare de la nr.37 pînă la nr.93); str. Renaşterii  (numere pare, numere impare de la nr.1 pînă la nr. 59); str. Ţăranilor, str. Livezilor – numere pare (de la str. Ţăranilor pînă la str. Renaşterii); str. Muncii şi str-la Muncii; str-la S. Lazo; str. Artelelor – numere impare şi toate străzile din hotarele date.

Liceul „Ion Creangă" str. Calea Bălţului, 87.

Soroca

11

str. Calea Bălţului (numere pare de la nr.46 pînă la nr.108, numere impare de la nr.95 pînă la nr.121) str. Vişinilor, str Dreptăţii, str. Renaşterii (numere impare de la nr.61 pînă la nr.93), str. Ocolirii; str. M. Costin; str-la Neculce – numere pare;   str. Studenţilor (numere impare, numere pare de la nr.8 pînă la nr.14)şi toate străzile din hotarele date.

Liceul „Ion Creangă" str. Calea Bălţului, 87.

Soroca

12

str-la Toamnei – numere impare, str. Plopilor, str. Studenţilor – numere impare (de la str. Plopilor pînă la sfîrşit), str-la Neculce – numere impare, str. Pojarschi – numere pare, str. Iurie Levandovschi (numere pare de la nr.2 pînă la nr.62, numere impare de la nr.1 pînă la nr.11), str-la Iurie Levandovschi (numere pare de la nr.2 pînă la nr.12, numere impare de la nr.1 pînă la nr.15), str-la Agricultorilor (de la nr.1 pînă la nr.7),  la str-la Busuiocului, str-la şi str. Verii, str. Vasile Stroiescu (numere pare de la nr.44 pînă la nr.72, mumere impare de la nr.33 pînă la nr.73, str. Caştanilor  (numere pare de la nr.2 pînă la nr.22, numere impare de la nr.1 pînă la nr.11), str. Gospodarilor (numere pare de la nr.2 pînă la nr.40, numere impare de la nr.1 pînă la nr.27)  str. Crizantemilor  (numere pare de la nr.2 pînă la nr.10, numere impare de la nr.1 pînă la nr.21) şi toate străzile din hotarele date.

Gimnaziul  nr.1,

str.V. Stroiescu, 56.

Soroca

13

str. Vasile Stroiescu (numere pare de la nr.74 pînă la nr.88, numere impare de la nr.75 pînă la nr.77), str. Frasinilor, str. Pădurii, str. Fîntîniţei, str. Agricultorilor, str. Iurie Levandovschi (numere pare de la nr.64 pînă la nr.92, numere impare de la nr.13 pînă la nr.19), str-la Iurie Levandovschi (numere pare de la nr.14 pînă la nr.46, numere impare de la nr.17 pînă la nr.47), str. Caştanilor  (numere pare de la nr.24 pînă la nr.64, numere impare de la nr.13 pînă la nr. 25), str. Gospodarilor (numere pare de la nr. 42 pînă la nr.84, numere impare de la nr.29 pînă la nr.57)  str. Crizantemilor  (numere pare de la nr.12 pînă la nr.52, numere impare de la nr.23 pînă la nr.65) str. Pojarschi – numere impare şi toate străzile din hotarele date.

Instituţia preşcolară nr. 15,

 str. Fîntîniţei.

Bădiceni

14

 1. Bădiceni, de la gospodăria cet. Coșiug Ion pînă la gospodăria cet. Cosnicean Mihail.

Instituția preșcolară

 1. Bădiceni

tel.023041331.

Bădiceni

15

 1. Bădiceni Teritoriul satului Bădiceni situat la sud-est faţă de drumul central al satului.

Sala de festivități a primăriei s. Bădiceni  

tel.023041518.

Grigorăuca

16

 1. Grigorăuca

Căminul cultural

 1. Grigorăuca

tel.023094616.

Băxani

17

 1. Băxani

Casa de cultură

 1. Baxani

 tel.023077238

tel.023077337

Bulboci

18

 1. Bulboci

Sala festivă I.P Gimnaziul

 1. Bulboci

Bulbocii Noi

19

 1. Bulboci Noi

Căminul Cultural

 1. Bulboci Noi

Căinarii Vechi

20

 1. Căinarii Vechi Sectorul Pobeda în întregime şi partea stîngă de la drumul central al satului.

Casa de cultură

 1. Căinarii Vechi

 tel.023075238

Căinarii Vechi

21

 1. Căinarii Vechi Sectorul Puti Lenina în întregime şi partea dreaptă de la drumul central al satului.

Gimnaziul ,,A.Porcescu”

 1. Căinarii Vechi tel.023075650

tel.023075281

Floriceni

22

 1. Floriceni

Sediul Clubului

 1. Floriceni

 tel.023057957

Cosăuţi

23

Partea de est a s. Cosăuţi de la gospodăria cet. Cojocaru Alexei Ivan pînă la drumul spre cimitir.

Gimnaziu

 1. Cosăuți

tel.023061361

Cosăuţi

24

Partea de vest s. Cosăuţi de la drumul ce duce spre cimitir pînă la gospodăria cet. Enache Ion Vasile.

Casa de Cultură

 1. Cosăuţi

tel. 023061713

Iorjniţa

25

 1. Iorjniţa

Fostul Gimnaziu

 1. Iorjniţa

tel.023051317

Cremenciug

26

 1. Cremenciug

Gimnaziul

 1. Cremenciug

tel.023065619

Sobari Valea şi Livezi

27

Perimetru s. Sobari Valea şi Livezi

Şcoala primară

 1. Sobari

 tel.023092733

Dărcăuţi

28

 1. Dărcăuţi, s. Dărcăuţii Noi

Casa de nunţi

 1. Dărcăuţi

 tel.023072236

Mălcăuţi

29

 1. Mălcăuţi

Instituția preșcolară

 1. Mălcăuţi

tel.023072125

Dubna

30

 1. Dubna

Casa de cultural

 1. Dubna

tel.023079236

Egoreni

31

 1. Egoreni

Incinta fostului Gimnaziu s.Egoreni

tel.023071238

Holoşniţa

32

 1. Holoşniţa

Casa de cultură

 1. Holoşniţa

tel. 023070055

Cureşniţa

33

 1. Cureşniţa

Clădirea fostului Gimnaziu

 1. Cureșnița

 tel. 023070056

Hristici

34

 1. Hristici

Căminul cultural

 1. Hristici

 tel.023042236; tel.023042339

Iarova

35

 1. Iarova

Căminul cultural

 1. Iarova

tel. 023076343

Balinţi Balinţii Noi

36

 1. Balinţi, s. Balinţii Noi

Căminul cultural

 1. Balinţi

tel. 023076241

Nimereuca

37

 1. Nimereuca

Sediului primăriei

 1. Nimereuca

tel.023063256

Cerlina

38

 1. Cerlina

Sala polivalentă a Gimnaziului

 1. Cerlina

tel.023092401

Oclanda

39

 1. Oclanda

Sediul Primăriei

 1. Oclanda

tel.023044536

Ocolina

40

 1. Ocolina

Instituția preșcolară

 1. Ocolina

tel.023044358

Ţepilova

41

 1. Ţepilova

Căminul cultural

 1. Ţepilova

tel.023042645

Parcani

42

 1. Parcani

Casa de cultură

 1. Parcani

tel.023053150

Voloave

43

 1. Voloave

Casa de cultură

 1. Voloave

 tel.023040800

Pîrliţa

44

 1. Pîrliţa

Căminul cultral

 1. Pîrliţa

tel.023062236

Vanţina Vanţina Mică

45

 1. Vaţîna,Vanţina Mică

Căminul cultural

 1. Vaţina

tel.023062367

Racovăţ

46

 1. Racovăţ

Gimnaziul

 1. Racovăţ

tel.023060218

tel.023060238

Redi-Cereşnovăţ

47

 1. Redi-Cereşnovăţ

Căminul cultural

 1. Redi-Cereşnovăţ tel.023040381

Regina Maria

48

 1. Regina Maria

Căminul cultural

 1. Regina Maria

 tel.023045533

Lugovoe

49

 1. Lugovoe

Instituția preșcolară

 1. Lugovoe

tel.023045659

Rubleniţa

50

 1. Rubleniţa

Liceul teoretic

 1. Rubleniţa

tel.023093607

     023051140

Rubleniţa Nouă

51

 1. Rubleniţa Nouă

Clubul

 1. Rubleniţa Nouă

tel.023073364

Rudi

52

 1. Rudi

Sala festivă din incinta casei de cultură s. Rudi

tel.025193722

Schineni

53

 1. Schineni, s. Schinenii Noi

Căminul cultural

 1. Schineni

tel.023047567

Stoicani

54

 1. Stoicani

Casa de cultură

 1. Stoicani

 tel.023043538

Soloneţ

55

 1. Soloneţ

Clădirea fostului Gimanziu s. Soloneț

tel.023043931

Şeptilici

56

 1. Şeptilici

Casa de cultură

 1. Şeptilici

 tel.023064236

Şolcani

57

 1. Şolcani

Casa de cultură

 1. Şolcani

tel.023073403

Cureşniţa Nouă

58

 1. Cureşniţa Nouă

Casa de cultură

 1. Cureşniţa Nouă

 tel.023073269

Tătărăuca Veche Decebal

59

 1. Tătărăuca Veche; s. Decebal

Gimnaziul E.Gudumac

 1. Tătărăuca Veche

Tătărăuca Nouă

60

 1. Tătătrăuca Nouă

Casa de cultură

 1. Tătătrăuca Nouă

Niorcani

61

 1. Niorcani, s. Tolocăneşti

Căminul cultural
s. Niorcani

Slobozia Nouă

62

 1. Slobozia Nouă

Căminul cultural

 1. Slobozia Nouă

Trifăuţi

63

 1. Trifăuţi

Căminul cultural

 1. Trifăuţi

tel.023048736

tel.023048880

Vasilcău

64

 1. Vasilcău
 2. Vasilcău

Fosta cîrmuire a SA Miciurin 

tel.23048238 

Ruslanovca Inundeni

65

 1. Ruslanovca, s. Inundeni

Căminul cultural

 1. Ruslanovca

tel.023094483

Vărăncău

66

 1. Vărăncău

Gimnaziu

 1. Vărăncău

tel.023078590

Slobozia Cremene

67

 1. Slobozia Cremene

Gimnaziul

 1. Slobozia Cremene

tel.023043276

Slobozia Vărăncău

68

 1. Slobozia Vărăncău

Localul clubului

 1. Slobozia Vărăncău

tel.023094223

Vădeni

69

s.Vădeni

Casa de cultură

 1. Vădeni

tel.023049349

Dumbrăveni

70

 1. Dumbrăveni

Căminul cultural

 1. Dumbrăveni

tel.(0230) 45261

Visoca

71

 1. Visoca

Casa de cultură

 1. Visoca

tel.023093156

Voloviţa

72

 1. Voloviţa

Gimnaziu ,,Lupașcu Alexandru”

 1. Voloviţa

tel.023046273

Alexandru cel Bun

73

 1. Aleaxndru cel Bun

Centrul Comunitar

 1. Aleaxndru cel Bun

 tel.023092234

Zastînca

74

 1. Zastînca

Gimnaziul

 1. Zastînca

tel.023033491