Candidați înregistrați

 

L I S T A

candidaţilor înregistrați la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  pentru alegerile parlamentare

din 24 februarie 2019   în circumscripția uninominală nr. 13, or. Rezina

                                                                                                             

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul naşterii

 

Domiciliul/

Reședința

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

Denumirea partidului politic, blocului electoral care l-a desemnat/

candidat independent

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

1.

Graur

Eleonora

     F

1975

or.  Rezina 

Economist în evidență contabilă

Președintele raionului Rezina

Consiliul raional Rezina

PDM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

2.

Nauc

Leonid

M

1979

or. Orhei

Jurist,

inginer tehnolog

Manager-șef

ÎM ”Hotelul Codru”

PP ”ȘOR”

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

3.

Ciorici

Valeriu

M

1955

s. Țareuca r. Rezina

Economist în evidență contabilă

-

Pensionar

PP" PSRM"

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

4.

Cataranciuc

Serghei

M

1957

mun.

Chișinău

Matematica aplicată

Profesor universitar

USM

Blocul Electoral ”ACUM Platforma Da și PAS”

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

5.

Macrii

Elena

F

1972

s. Saharna-Nouă

r. Rezina

Asistent socilal

-

Neangajată în cîmpul muncii

PCRM

Datele biografice

Declarația de avere și interese personale

Certificatul de integritate

6. Andrieș Galina F 1971 or. Rezina str. I. Miciurin 11 Pedagog - Neangajată în cîmpul muncii PNL Datele biografice Declarația de avere și interese personale Certificatul   de integritate
7.  Perciun Ion M 1947 or. Rezina str.27 August bl.14/12 Inginer-urbanist      - Neangajată în cîmpul muncii Candidat Independent

RETRAS DIN CURSA ELECTORALĂ

DIN PROPRIA INIȚIATIVĂ