Candidați înregistrați

 

LISTA
candidatilor inregistrati la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 24 februarie 2019
in circumscriptia uninominala nr. 47 or. Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol

Nr.
d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Anul
Nasterii

Domiciliu/Resedinta

Profesia

Functia

Locul de munca

Denumirea partidului politici,
blocului electoral care   l-a desemnat/ candidat independent

Date biografce

Declaratia de avere si interese personale

Certificat de integritate

1

Filipov

Grigore

M

1956

or.

Dubasari

Cinegetician

Manager raional

Societatea vinatorilor si a pescarilor

PSRM

Datele biografice

Declaratia de avere si interese personale

Certificatul de integritate

2 Lapicus Ion M 1973 s.Gura Bicului Profesor de istorie Manager SRL ''Bias-Trans VB'' Indepedent Datele biografice Declaratia de avere si interese personale Certificatul de integritate
3 Oleinic Alexandr M 1959 Chisinau Inginer Presedinte consiliului de administrare Concernul Millennium-Group Indepedent Datele biografice Declaratia de avere si interese personale Certificatul de integritate
4 Delibaltov Ivan M 1984 Chisinau Economist, Jurist Administrator Exidin Group SRL PDM Datele biografice Declaratia de avere si interese personale Certificatul de integritate
5 Frunze Alexei M 1968 Chisinau Jurist Avocat Cabinetul avocatului ''Alexei Frunze'' Indepedent Datele biografice Declaratia de avere si interese personale Certificatul de integritate
6

Cercavschi

Eleonora F 1960 or.Grigoriopol Filolog Director L.T ''Stefan cel Mare si Sfint'' or.Grigoriopol ACUM Datele biografice Declaratia de avere si interese personale Certificatul de integritate