Hotărîrile Consiliului electoral de circumscripție electorală Nisporeni nr.17