Hotărîri

Nr. Data adoptarii Denumirea
 1 22.12.2018 cu privire la stabilirea programului de lucru si comunicarea datelor de contact ale Consiliului electoral al cirlcumscriptiei electorale uninominale nr.47 or. Camenca, Ribnita, Dubasari, Grigoriopol.
 2 22.12.2018 cu privire la propunerea pentru degrevarea la atributiile de la locul de munca permanent si/sau convocarea unor membri ai consiliului electoral, aprobarea statului de personal al aparatului consiliului
 3  22.12.2018 cu privire la stabilirea locului si timpului primirii documentelor necesare pentru inregistrarea grupurilor de initiativa si candidatiilor la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova.
 4 22.12.2018 cu privire la stabilirea atributiilor si repartizarea sarcinilor intre membrii Consiliului electoral al circumscriptiei electorale uninominale.
 5 28.12.2018 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Sirbu Andrei, candidat independent in circumscriptia electorala uninominala nr.47, Stinga Nistrului.
 6  28.12.2018 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Filipov Grigori, candidat din partea Partidului Socialistilor din Republica Moldova in circumscriptia electorala uninominala Nr.47, Stinga Nistrului.
 7 30.12.2018 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Evtodiev Semion, candidat independent in circumscriptia electorala uninominala Nr.47, Stinga Nistrului.
 8 30.12.2018 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului in functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Frunze Alexei, candidat independent in circumscriptia electorala uninominala Nr.47, Stinga Nistrului.
 9 30.12.2018 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Oprea Alexandru, candidat independent in circumscriptia electorala uninominala Nr.47, Stinga Nistrului.
10 30.12.2018 cu privire la propunerea pentru degrevarea de atributiile de la locul de munca permanent si/sau convocarea unor membri ai consiliului electoral, aprobarea statului de personal al aparatului consiliului.
11 30.12.2018 cu privire la stabilirea atributiilor si repartizarea sarcinilor intre membrii Consiliului electoral al circumscriptiei electorale or.Camenca, Ribnita, Dubasari, Grigoropol Nr.47.
12 04.01.2019

cu privire la angajarea la contabil-sef la consiliul electoral al  circumscriptiei electorale uninominale Nr.47 Stinga Nistrului  in perioada electorala la alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 

13 04.01.2019 cu privire la absenta nemotivata la sedintele  Consiliului electoral uninominale Nr.47 Stinga Nistrului.
14 04.01.2019 cu privire la absenta nemotivata la sedintele  Consiliului electoral uninominale Nr.47 Stinga Nistrului.
15 04.01.2019 cu privire la cererea de inregistrare a grupului deinitiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Delibaltov Ivan, candidat desemnat de partidul democrat din Moldova, in circumscriptia electorala ininominala Nr. 47, Stinga Nirstrului.
16 04.01.2019 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Lapicus Ion, candidat independent in circumscriptia electorala uninominala Nr.47, Stinga Nistrului.
17 04.01.2019 cu rpivire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, a d-nei, Bacancea Inga, candidat independent in circumscriptia electorala uninominala Nr. 47, Stinga Nistrului.
18 04.01.2019 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, a d-nei. Doga Asea, candidat desemnat de partidul politic ''ȘOR",in circumscriptia electorala uninominala Nr. 47, Stinga Nistrului.
19 04.01.2019 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinearea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, a d-lui. Mocreac Alexei candidat desemnat de Partid National Liberal, in circumscriptia electorala uninominala Nr. 47, Stinga Nistrului
20 04.01.2019

cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentreu sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, a d-nei. Cercavschi, candidat desemnat de catre Blocul Electoral '' ACUM'' Platforma DA si PAS, in circumscriptia electorala ininominala Nr. 47, Stinga Nistrului.

21 02.01.2019 cu privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova d-nul. Oleinici Alexandru, candidat independent in circumscriptia electorala uninominala Nr. 47, Stinga Nistrului
22 10.01.2019 Cu privire la cererea de inregistrare a d-lui Sirbul Andrei in calitate de candidat la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia electorala uninominala Nr. 47, or. Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol.
23 16.01.2019 Cu privire la examinarea cererii de inregistrare a d-lui Filipov Grigore in calitate de candidat desemnat la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia  electorala uninominala nr. 47, or. Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol.
24 16.01.2019

Cu privire la examinare demersurilor lui Filipov Grigore si Partidul Politic ,,Partidul Socialistilor din RM'' cu privire la inregistrarea d-lui. Fomov Nicolae in calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ in CECEU nr. 47, Stinga Nistrului, or. Camenca, Ribnita , Dubasari si Grigoriopol.

25 19.01.2019 Cu privire la consultarea sectiilor de votare
26 24.01.2019 Cu privire la reexaminarea cererii de inregistrare a d-lui Sirbul Andrei incalitate de candidat independent, desemnat la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia electorala uninominala Nr. 47, or. Camenca, Dubasari si Grigoropol.
27 24.01.2019 „Cu privire la examinarea cererii de înregistrare a d-lui Lapicus Ion în calitate de candidat independent, desemnat la funcția de deputat în Parlamentul RM, în Circumscripția electorală uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol.”
28 24.01.2019 „Cu privire la examinarea demersului d-lui. Lapicus Ion cu privire la înregistrarea d-lui. Osipov Alexei în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în CECEU nr. 47, Stînga Nistrului, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol.”
29 24.01.2019 „Cu privire la examinarea demersului d-lui. Lapicus Ion cu privire la înregistrarea d-nei. Lapicus Tatiana, în calitate de trezorier, persoană responsabilă de finanţele candidatului Lapicus Ion, la funcţia de deputat în Parlamentul RM, la alegerile din 24 februarie 2019, în circumscripţia uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol.”
30 28.01.2019 Cu privire la examinarea cererii de inregistrare a d-nei. Cercavschi Eleonora in calitate de candidat, la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia electorala uninominala nr.47, or Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol.
31 28.01.2019 Cu privire la examinarea cererii de inregistrare a d-lui. Delibaltov Ivan in calitate de candidat, desemnat la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia electorala uninominala nr.47, or Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol.
32 28.01.2019 Cu privire la examinarea cererii de inregistrare a d-lui. Oleinic Alexandr in calitate de candidat independent, desemnat la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia electorala uninominala nr.47, or Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol.
33 28.01.2019 Cu privire la examinarea cererii de inregistrare a d-lui. Frunza Alexei in calitate de candidat independent, desemnat la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia electorala uninominala nr.47, or Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol.
34 28.01.2019 Cu privire la examinarea cererii de inregistrare a d-lui. Evtodiev Semion in calitate de candidat independent, desemnat la functia de deputat in Parlamentul RM, in Circumscriptia electorala uninominala nr.47, or Camenca, Ribnita, Dubasari si Grigoriopol.
35 29.01.2019 Cu privire la constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare