Nr. 2445 - pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență  și amendamentele VG nr. 005 din 28 martie 2024, ML nr. 38/03-50 din 8 aprilie 2024 și VIG nr. 01/03-54 din 9  aprilie 2024 (inițiativa legislativă nr. 65 din 1 martie 2024)

  • 11.04.2024
  • 537
  • 0

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea avizului la proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență  și amendamentele VG nr. 005 din 28 martie 2024,

ML nr. 38/03-50 din 8 aprilie 2024 și VIG nr. 01/03-54 din 9  aprilie 2024

(inițiativa legislativă nr. 65 din 1 martie 2024)

 

Prin adresele Cancelariei de Stat și Parlamentului, înregistrate la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/12962 din 5 martie 2024 și, respectiv, nr. CEC-7/13039 din 12 martie 2024, a fost transmis spre avizare proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență (inițiativa legislativă nr. 65 din 1 martie 2024).

De asemenea, Comisia juridică, numiri și imunități, prin adresa nr. CJ-04-30 din 9 aprilie 2024, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/13394  din 10 aprilie 2024, a solicitat prezentarea punctului de vedere asupra amendamentelor înaintate la proiectul de lege menționat.

Amendamentul VIG nr. 01/03-54 din 9 aprilie a fost propus de un grup de deputați, amendamentul VG nr. 005 din 28 martie 2023 este înaintat de către deputatul  Gaik Vartanean și amendamentul ML nr. 38/03-50 din 8 aprilie 2024 îi aparține deputatei Maria Lucrețeanu.

În temeiul art. 11 alin. (2), 25 lit. d) și 32 din Codul electoral nr. 325/2022, art. 2 alin. (3) lit. d) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 32 alin. (2) și 33 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

  1. Se aprobă avizul la proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență (inițiativa legislativă nr. 65 din 1 martie 2024) și amendamentele VG nr. 005 din  28 martie 2024,  ML nr. 38/03-50 din 8 aprilie 2024 și VIG nr. 01/03-54 din 9 aprilie, conform anexei.
  2. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale se transmite conform solicitării Comisiei juridice, numiri și imunități, Parlamentului și Cancelariei de Stat.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Angelica CARAMAN

 

Chişinău, 11 aprilie 2024

Nr. 2445