Anunț cu privire la ocuparea funcției de operator de calculator pentru verificarea listelor de subscripție ale candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 • 02.07.2024
 • 1046
 • 0

ANUNȚ

cu privire la ocuparea funcției de operator de calculator

pentru verificarea listelor de subscripție

ale candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Perioada pentru depunerea dosarelor de angajare 02.07.2024 până la data de 31.07.2024.

 

 1. Condiții de angajare pentru operator:
  • Deține cetățenia Republicii Moldova;
  • Are vârsta de cel puțin 18 ani;
  • Are capacitate deplină de exercițiu;
  • Posedă limba română.
 2. Cerințe specifice minime:

Abilități de bază în utilizarea a calculatorului (Windows 10, Google Chrome).

 1. Competențe și abilități:
  • Atenție la detalii și capacitatea de a lucra cu precizie;
  • Competențe de organizare și gestionare a timpului;
  • Abilități de comunicare și lucru în echipă.
 2. Atitudini/comportamenteintegritate, proactivitate, profesionalism, disciplină, responsabilitate, punctualitate și flexibilitate.
 3. Perioada de activitate: 21.08.2024  - 25.09.2024.
 4. Program de muncă: luni – vineri: 08:00 - 17:00, pauza de masă: 12:00 - 13:00.

În caz de necesitate, operatorii pot fi atrași la muncă peste program, inclusiv în zilele de odihnă.

 1. Remunerarea: 11700 lei/lună (salariu calculat – fără reținerea taxelor), pentru 40 de ore pe săptămână.

Activitatea în orele suplimentare și zilele de odihnă va fi remunerată în conformitate cu prevederile legislației.

 1. Sarcinile de bază:
 •   Studierea Ghidului aplicației ”Liste de subscripție”;
 •   Introducerea datelor susținătorilor candidaților în aplicația „Liste de subscripție” conform prevederilor ghidului, purtând răspundere pentru corectitudinea datelor introduse;
 •   Îndeplinirea indicațiilor coordonatorului de grup și/sau a conducerii Comisiei Electorale Centrale în procesul de verificare a listelor de subscripție.
 1. Documente ce urmează a fi depuse:
  • Curriculum Vitae (CV);
  • Copia buletinului de identitate.
 2. Modalitatea de depunere a dosarului pentru angajare:
 3. La adresa de e-mail a Comisiei Electorale Centrale: info@cec.md;
 4. Prin intermediul serviciilor poștale, la adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 119.
 5. La sediul Comisiei Electorale Centrale (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 119).

Data limită de depunere a dosarului 31.07.2024, ora 17:00. Persoane de contact: Ludmila Munteanu, tel. fix 022 578 998, email: ludmila.munteanu@cec.md, Andrei Gasiuc, tel. fix. 022 251 466, email: andrei.gasiuc@cec.md