CEC a stabilit organizarea secțiilor de votare în străinătate și pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020

  • 26.09.2020
  • 7239
  • 0

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit organizarea a 139 secții de votare în străinătate pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020.

Potrivit hotărârii aprobate de CEC, decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legislației electorale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE). Astfel, secțiile de votare vor fi constituite pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, dar și în alte localități, în baza numărului de alegători care au participat la scrutinul precedent, organizat în circumscripția națională, a datelor de pe urma înregistrării prealabile, precum și pe baza informațiilor obținute de către MAEIE de la autoritățile competente ale țărilor de reședință a cetățenilor Republicii Moldova privind numărul acestora și locul aflării acestora.

Potrivit hotărârii CEC, consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor constitui secțiile de votare și birourile electorale ale acestora.

Pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, CEC a constituit 42 secții de votare.

Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menținerea ordinii publice în localitățile unde își au sediul secțiile de votare enumerate în anexa la prezenta hotărâre. În scopul garantării securității procesului de votare la secțiile de votare din localitățile aflate în Zona de Securitate, CEC face apel către observatorii naționali, internaționali şi Comisia Unificată de Control în vederea monitorizării desfășurării pașnice a procesului electoral în cadrul secțiilor de votare menționate.

În contextul deciziilor luate în cadrul ședinței de astăzi, CEC face apel către toate instituțiile abilitate să monitorizeze procesul electoral (misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova, organizațiile naționale și internaționale de profil și concurenții electorali) să uzeze de dreptul prevăzut de legislația electorală și să înregistreze observatori pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. În cazul depistării anumitor încălcări, acestea pot fi aduse la cunoștința Comisiei, în baza constatărilor probate și argumentate.