CEC a verificat rapoartele financiare ale partidelor politice pentru I semestru al anului 2022

  • 15.12.2022
  • 2918
  • 0

Comisia Electorală Centrală a luat act de informațiile prezentate în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022. Astfel, CEC a constatat prezentarea rapoartelor în termenul legal (până la 15 iulie 2022) de către 35 de partide politice, iar cu încălcarea acestuia – de către 17 formațiuni. În total, au fost supuse verificării rapoartele financiare prezentate de 52 de partide politice. Alte 3 formațiuni nu au prezentat informația privind gestiunea resurselor financiare pentru primul semestru al anului, iar în privința acestora, au fost inițiate procese contravenționale.

CEC a constatat că rapoartele financiare prezentate de 14 partide politice conțin informații depline și sunt completate în corespundere cu prevederile legale. În același timp, în rapoartele prezentate de 13 partide politice este indicată cifra ,,0” la toate compartimentele. 28 de partide politice au admis erori nesemnificative de calcul, necorespunderea raportului prezentat prin intermediul SSI „Control Financiar” cu cel pe suport de hârtie, reflectarea greșită a sumelor din donații și alocații, precum și a cheltuielilor, prezentarea informațiilor în alt format decât cel stabilit de CEC, neprezentarea informației necesare, precum și alte neconformități.

În urma analizei rapoartelor, CEC a constatat depășirea plafonului donațiilor de către Partidul Liberal. Comisia a somat formațiunea să verse în bugetul de stat suma de 12120,00 lei primită peste plafonul prevăzut de lege.  

Totodată, în cadrul procesului de supraveghere și control, Comisia a constatat refuzul deliberat al Partidului Politic ”Șor” de a prezenta benevol documentele primare care justifică veniturile și cheltuielile suportate pe parcursul primului semestru al anului 2022. Acest fapt contravine prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice, iar în consecință, CEC a fost în imposibilitatea verificării corectitudinii informațiilor indicate în raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022. Pe acest caz, Comisia a sesizat Procuratura Anticorupție, pentru examinarea modalității de finanțare a Partidului Politic ”Șor”  în perioada de gestiune 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, inclusiv din perspectiva abaterilor constatate de Comisie.

Precizăm că 55 de partide politice au avut obligația de a prezenta rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022.