Nr. 2243 - cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019

 • 05.02.2019
 • 1305
 • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot

pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019

 

În conformitate cu art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. f), art. 53, art. 54 şi art. 92 alin (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

 1. Se aprobă modelul și textul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019, conform anexei.
 2. Buletinul de vot va avea următoarele dimensiuni:
 1. Partea de sus a buletinului de vot conține inscripția „BULETIN DE VOT”, sub aceasta se va scrie tipul scrutinului „pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova” și data desfășurării acestuia „24 februarie 2019”. Distanța dintre cele 3 inscripții este de 3 mm.
 2. La o distanță de 10 mm mai jos de data alegerilor se aplică două numere: în partea stîngă – numărul de ordine al circumscripției electorale uninominale, iar în partea dreaptă – numărul de ordine al secției de votare. Distanța dintre inscripțiile „Nr. circumscripției electorale” / „Nr. secției de votare” și primul patrulater imprimat este de 10 mm.
 3. Buletinul de vot va conține 15 patrulatere, fiecare avînd dimensiunile de 110 mm x 20 mm. Distanța dintre patrulatere este de 2,5 mm unul față de altul. Lungimea buletinului de vot este de 385 mm, iar lățimea este de 140 mm.
 4. În partea stîngă a fiecărui patrulater se imprimă simbolul concurentului electoral cu dimensiunile de 15 mm x 15 mm, în centrul patrulaterului se înscrie denumirea partidului, mișcării social-politice, blocului electoral. În partea dreaptă, la aceeași distanță de latura de sus și cea de jos  – un cerc cu diametrul de 15 mm în care alegătorul va aplica ștampila cu inscripția „Votat”.
 1. Buletinul de vot se va tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare gri afumat.
 2. Concurenții electorali se vor înscrie în buletinul de vot cu litere majuscule de aceeași mărime, aceleași caractere, în ordinea stabilită conform hotărîrii nr. 2243 din 5 februarie 2019 „Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019”.
 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2243