Nr. 208 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți din data de 19 decembrie 2021

  • 08.12.2021
  • 991
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor
de organizare și desfășurare a celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi
pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți din data de 19 decembrie 2021
 
În scopul punerii în aplicare a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 6 decembrie 2021 cu privire la stabilirea datei de 19 decembrie 2021 pentru desfășurarea turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 și art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripția electorală municipală Bălți din data de 19 decembrie 2021, conform anexei.
2. Monitorizarea nivelului de realizare a acțiunilor din program se va efectua de către Direcția management alegeri și de alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 8 decembrie 2021
Nr. 208