Nr. 2588 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni

  • 11.06.2024
  • 395
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni
 
Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni, prin decizia nr. 3/4 din 2 mai 2024, a ridicat mandatul consilierului Bajurean Nenelea aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coteala îi revine candidatului supleant Pribîtcov Ludmila de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea nr. 28 din 15 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Coteala nr. 6/12.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. a), 29, 45 lit. d) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni, candidatului supleant Pribîtcov Ludmila de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Pribîtcov Ludmila asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretara
Comisiei Electorale Centrale                                                                    Dana MUNTEANU
 
Chișinău, 11 iunie 2024
Nr. 2588