Nr. 2590 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești

  • 11.06.2024
  • 404
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Bîlici Ivan ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Hiliuți îi revine candidatului supleant Păvăleanu Tatiana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea nr. 13/1 din 13 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Hiliuți nr. 17/12.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Bîlici Ivan ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești, candidatului supleant Păvăleanu Tatiana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Păvăleanu Tatiana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretara
Comisiei Electorale Centrale                                                                    Dana MUNTEANU
 
Chișinău, 11 iunie 2024
Nr. 2590