Nr. 645 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Marinici, raionul Nisporeni

  • 15.08.2022
  • 1532
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Marinici, raionul Nisporeni
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Dumitrașcu Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Marinici, raionul Nisporeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Marinici îi revine candidatului supleant Parcalab Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Ungheni din 29 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018 și art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Dumitrașcu Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Marinici, raionul Nisporeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Marinici, raionul Nisporeni, candidatului supleant Parcalab Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  
3. Se preavizează consilierul Parcalab Maria asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii  prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 15 august 2022
Nr. 645