Nr. 507 - cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022

  • 13.05.2022
  • 408
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
din partea Partidului Liberal pentru perioada campaniei electorale
a alegerilor locale noi din 29 mai 2022
 
La data de 13 mai 2022, Partidul Liberal a înștiințat Comisia Electorală Centrală despre desemnarea doamnei Olărașu Eugenia în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022.
Potrivit art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381/1997, „Concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”, transferând în el mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi anunţă Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul). Candidaţii în alegeri nu pot fi desemnaţi trezorieri”.
Urmare a înregistrării candidatului pentru funcția de primar prin hotărârea nr. 11 din 28 aprilie 2022 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Tătărești nr. 30/23, raionul Strășeni, și în corespundere cu art. 1 din Codul electoral, Partidul Liberal a obținut statut de concurent electoral la alegerile locale noi din 29 mai 2022. În calitate de concurent electoral, Partidul Liberal este obligat să efectueze operațiuni financiare în susținerea candidaturilor sale prin intermediul trezorierului desemnat.
Examinând actele prezentate, Comisia constată că acestea întrunesc condițiile de admisibilitate, fapt pentru care persoana desemnată urmează a fi confirmată în calitate de trezorier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 8 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se confirmă doamna Olărașu Eugenia în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) din partea Partidului Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 29 mai 2022.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                               Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 13 mai 2022
Nr. 507