Nr. 2569 - cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni

 • 16.08.2019
 • 1178
 • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la constituirea Consiliului electoral

al circumscripției electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni

 

În vederea realizării acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 și în temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin.(3), (5) - (8), art. 81 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte: 

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni în componenţă numerică din 9 membri. 

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni după cum urmează:     

Buga Cornelia

 • economist, din partea  Partidului Politic ,,Platforma Demnitate și Adevăr";

Fărîmă Elena

 • licențiată în psihopedagogie, din partea Consiliului raional Nisporeni;

Foltea Vasilii

 • jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;

Guțanu Nina

 • economist, din partea Consiliului raional Nisporeni;

Mura Leonid

 • jurist, din partea Judecătoriei Ungheni;

Nastas Victor

 • jurist, din partea Judecătoriei Ungheni;

Postică Silvia

 • licențiată în științe politice și administrative, din partea Consiliului raional Nisporeni;

Spatar Vitalie

 • inginer, din partea Partidului Democrat din Moldova;

Tabără Elena

 • licențiată în turism și servicii hoteliere, din partea Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate".

3. Secretarul Consiliului raional Nisporeni va asigura convocarea primei ședințe a consiliului electoral de circumscripție, cel tîrziu la data de 17 august 2019.

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 19 august 2019, spre degrevare de atribuțiile de la locul de muncă permanent sau convocare 3 persoane din componența sa, precum și spre aprobare statul de personal al aparatului acestuia.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 16 august 2019

Nr. 2569