Nr. 4525 - cu privire la constituirea unor circumscripții electorale

  • 04.03.2016
  • 1188
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la constituirea unor circumscripții electorale

 

În vederea desfăşurării alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, din data de 15 mai 2016 şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c) și 120 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul întîi pentru desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor comunei Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, şi comunei Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti, din data de 15 mai 2016, după cum urmează:

- circumscripţia electorală comunală Ochiul Roș nr. 4/18, raionul Anenii Noi;

- circumscripţia electorală comunală Sărata-Galbenă nr. 20/34, raionul Hîncești.

2. Hotarele circumscripţiilor electorale vor corespunde hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chișinău, 4 martie 2016

Nr. 4525