Nr. 373 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești

  • 25.03.2022
  • 3467
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
pentru Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești
 
La data de 1 martie 2022, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărârea nr. 335 „Cu privire la notificarea domnului Lilian Musteață, primar al comunei Bobeica, raionul Hâncești”.
Conform acesteia, Comisia:
- a luat act de notificarea nr. CEC-7/1562 din 2 februarie 2022, depusă de către domnul Lilian Musteață, primar al comunei Bobeica, raionul Hâncești;
- a constatat existența circumstanțelor pentru organizarea alegerilor locale noi pentru Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești;
- a suspendat stabilirea datei alegerilor locale noi pentru Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești, până la ridicarea stării de urgență sau modificarea Hotărârii nr. 41 din 24 februarie 2022 prin care Parlamentul a instituit starea de urgenţă.
Prin Hotărârea nr. 65 din 24 martie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a modificat Hotărârea nr. 41 din 24 februarie 2022 privind declararea stării de urgență. Potrivit modificărilor adoptate, starea de urgență nu afectează organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din luna mai 2022 în unele unități administrativ-teritoriale.
Având în vedere considerentele formulate în Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 24 martie 2022 și dispozițiile art. 150 alin. (4) din Codul electoral, conform căruia data alegerilor noi se stabilește cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, Comisia urmează să stabilească data de 29 mai 2022 ca zi de desfășurare a alegerilor locale noi pentru o nouă componență a Consiliului comunal Bobeica, raionul Hâncești.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o), art. 72 alin. (3) și art. 150 alin. (1) lit. (a) și alin. (4) din Codul electoral, prin derogare de la prevederile pct. 1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 24 martie 2022 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
  1.  Se stabilește data de 29 mai 2022 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru o nouă componență a Consiliului comunal Bobeica, raionul Hâncești.
  2.  Se pune în sarcina secretarului Consiliului comunal Bobeica, raionul Hâncești, de a aduce la cunoștința subiecților vizați prezenta hotărâre.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 25 martie 2022
Nr. 373