Nr. 179 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități

  • 30.11.2021
  • 1818
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
pentru funcția de primar în unele localități
 
La data de 15 noiembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul domnului Covalciuc Pavel, primarul satului Zastânca, raionul Soroca.
Ulterior, la data de 22 noiembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie înaintată de doamna Cutrani Vera, primarul satului Moara de Piatră, raionul Drochia.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) și f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
            1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al satului Zastânca, raionul Soroca și al satului Moara de Piatră, raionul Drochia.
            2. Se stabilește data de 15 mai 2022 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Moara de Piatră, raionul Drochia și al satului Zastânca, raionul Soroca.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile calendaristice de la data adoptării prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 noiembrie 2021
Nr. 179