Nr. 266 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Zăicani, raionul Râșcani

  • 18.01.2022
  • 1726
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
pentru funcția de primar al satului Zăicani, raionul Râșcani
 
La data de 31 decembrie 2021, secretarul Consiliului sătesc Zăicani, raionul Râșcani, a informat prin scrisoare Comisia Electorală Centrală despre decesul primarului Tăbîrță Vladimir, la aceasta fiind atașată decizia consiliului local nr. 08/01 din 27 decembrie 2021, prin care domnul Tăbîrţa Victor, consilier al Consiliului sătesc Zăicani, a fost împuternicit să exercite temporar atribuțiile primarului.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) și art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al satului Zăicani, raionul Râșcani.
2. Se stabilește data de 15 mai 2022 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Zăicani, raionul Râșcani.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile calendaristice de la data adoptării prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 18 ianuarie 2022
Nr. 266