Nr. 320 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Hagimus, raionul Căușeni

  • 15.02.2022
  • 2451
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
pentru funcția de primar al satului Hagimus, raionul Căușeni
 
La data de 11 februarie 2022, secretarul Consiliului sătesc Hagimus, raionul Căușeni, a informat prin scrisoare Comisia Electorală Centrală despre decesul primarului Iepure Anatolie, la aceasta fiind atașat certificatul de deces (în copie).
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) și art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 12 din Codul administrativ, art. 28 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al satului Hagimus, raionul Căușeni.
2. Se stabilește data de 15 mai 2022 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al satului Hagimus, raionul Căușeni.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile calendaristice de la data adoptării.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 15 februarie 2022
Nr. 320