Nr. 4049 - cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 6 septembrie 2020

  • 27.07.2020
  • 3140
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate

pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi

din data de 6 septembrie 2020

 

Potrivit prevederilor art.41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general pe ţară al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral constituie 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv, plafonul maxim pentru fiecare circumscripție electorală se determină de către Comisia Electorală Centrală prin înmulţirea coeficientului stabilit de către Comisie cu numărul de alegători din circumscripţia respectivă, iar coeficientul se calculează prin împărţirea plafonului general al mijloacelor financiare pe ţară la numărul total de alegători din ţară.

Astfel, conform art.1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, modificat prin Legea nr. 131/2020 (Monitorul Oficial nr. 178-179 din 14.07.2020), veniturile la bugetul de stat pentru anul 2020 au fost aprobate în sumă de 37851004,0 mii de lei. Plafonul general pe ţară în mărime de 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv constituie 18 925,50 mii lei.

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat plafonul general pe ţară împărțit la numărul de alegători din țară care constituie 2810098 alegători, coeficientul stabilit fiind de 6,73 lei.

Plafonul maxim pentru fiecare circumscripţie electorală se stabilește prin înmulțirea coeficientului de 6,73 lei cu numărul de alegători din fiecare circumscripție.

În temeiul art.18 alin. (2), (5) și art.41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile locale noi pentru funcţia de primar al satului Nucăreni, raionul Telenești și al comunei Târnova, raionul Dondușeni, din data de 6 septembrie 2020, pornind de la normativul de 6,73 lei pentru un alegător:
  • pentru circumscripția electorală sătească Nucăreni, raionul Telenești, în mărime de 5 565,71 lei (6,73 lei x 827 alegatori = 5 565,71 lei);
  • pentru circumscripția electorală comunală Târnova, raionul Dondușeni, în mărime de 20 688,02 lei (6,73 lei x  3074 alegatori = 20 688,02 lei);
  1. Se pune în sarcina consiliilor electorale de circumscripție respective informarea concurenţilor electorali despre mărimea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral, stabilită la punctul 1.
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI 

 

Chișinău, 27 iulie 2020

Nr. 4049