Nr. 2652 - pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare

  • 09.09.2014
  • 5154
  • 0

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare

 

În scopul uniformizării procedurii de înregistrare a blocurilor electorale şi în temeiul art.  18, 22 lit. a) şi c), 26 alin. (1) lit. b) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire  la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare, conform anexei.
  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 15 septembrie 2014, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale

 

Iurie CIOCAN

 

Secretarul şedinţei

Svetlana GUŢU

 

Chişinău, 9 septembrie 2014

Nr. 2652

Abrogată prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018