Nr. 1156 - pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea formării/specializării în domeniul electoral

  • 04.08.2023
  • 1473
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea formării/specializării în domeniul electoral
 
În temeiul art. 25 lit. c) și n), din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
  1. Se aprobă Regulamentul privind certificarea formării/specializării în domeniul electoral (se anexează).
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                            Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 4 august 2023
Nr. 1156