Nr. 5271 - privind examinarea notificării Autorității Naționale de Integritate

  • 14.09.2021
  • 206
  • 0

HOTĂRÂRE

privind examinarea notificării Autorității Naționale de Integritate

 

Autoritatea Națională de Integritate a notificat Comisia Electorală Centrală în vederea ridicării mandatului deținut de domnul Gherman Petru, consilier din cadrul Consiliului raional Sângerei pe lista Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

Conform actului de constatare nr. 157/18 din 31 iulie 2020, s-a decis decăderea dlui Gherman, pe un termen de 3 ani de la ridicarea mandatului de consilier raional, din dreptul de a mai exercita o funcție eligibilă (electorală).

Astfel, la data de 25 septembrie 2020, domnul Gherman Petru a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, cerere de chemare în judecată împotriva Autorității Naționale de Integritate, prin care a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată și anularea actului de constatare nr. 157/18 din 31 iulie 2018.

Prin încheierea Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, acțiunea domnului Gherman Petru a fost declarată inadmisibilă. Astfel, la data de 23 martie 2021, domnul Gherman Petru a contestat încheierea Judecătorie Chișinău, sediul Râșcani, cu recurs. La data de 31 mai 2021, Curtea de Apel, prin decizie irevocabilă, a respins recursul declarat de către dl Gherman împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. c) și alin. (31) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, pct. 15 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se ridică în baza actului de constatare nr. 157/18 din 31 iulie 2018 privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților emis de Autoritatea Națională de Integritate, mandatul consilierului Gherman Petru ales pe lista Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, în Consiliul raional Sângerei.

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Sângerei.

3. Secretarul Consiliului raional Sângerei, în termen de 10 zile, va transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                                   

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Maxim LEBEDINSCHI                                                                    

 

Chișinău, 14 septembrie 2021

Nr. 5271