Nr. 195 - privind suspendarea executării hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 170/2021 cu privire la stabilirea datei de 5 decembrie 2021 pentru desfășurarea turului al doilea al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități

  • 05.12.2021
  • 913
  • 0
HOTĂRÂRE
privind suspendarea executării hotărârii Comisiei Electorale Centrale
nr. 170/2021 cu privire la stabilirea datei de 5 decembrie 2021 pentru desfășurarea
turului al doilea al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități
 
Prin hotărârea nr. 170/2021 (23.11.2021), Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 5 decembrie 2021 turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în circumscripțiile electorale: municipală Bălți, sătească Opaci, raionul Căușeni, comunală Hârtop, raionul Cimișlia, orășenească Cupcini, raionul Edineț, sătească Bălceana, raionul Hâncești și comunală Cneazevca, raionul Leova.
Totodată, la data de 1 decembrie 2021, Comisia a examinat sesizările privind finanțarea campaniei electorale a Partidului Politic „Șor” în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți din data de 21 noiembrie 2021 și prin hotărârea nr. 188/2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală aferentă alegerilor locale noi, pentru perioada de până la 30 noiembrie 2021” a constatat folosirea de către concurentul electoral Marina Tauber, desemnat de Partidul Politic „Șor”, a fondurilor financiare și materiale nedeclarate și a solicitat Judecătoriei Bălți anularea înregistrării concurentului electoral Marina Tauber, candidat la funcția de primar al municipiului Bălți, desemnat de Partidul Politic „Șor”.
La data de 4 decembrie 2021, Judecătoria Bălți a adoptat o hotărâre prin care  a admis acțiunea Comisiei Electorale Centrale și a obligat Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 să emită o hotărâre cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Marina Tauber, candidat desemnat de Partidul Politic „Șor”.
Prin cererea cu nr. CEC-8/388 din 4 decembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a solicitat Curții de Apel Bălți casarea parțială a dispozitivului hotărârii Judecătoriei Bălți și emiterea unei noi hotărâri prin care hotărârea din 4 decembrie (dosarul nr. 3-181/2021) să fie declarată definitivă și executorie, în conformitate cu art. 74 alin. (5) din Codul electoral.
La data de 5 decembrie 2021, Curtea de Apel Bălți a menținut hotărârea Judecătoriei Bălți din 4 decembrie (dosarul nr. 3-181/2021), astfel, aceasta a devenit definitivă și executorie.
În context, Comisia reține că, potrivit art. 145 alin. (2) din Codul electoral, al doilea tur de scrutin se organizează cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.
În aceste condiții, Comisia constată imposibilitatea desfășurării turului doi de scrutin, stabilit pentru data de 5 decembrie 2021, în circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2.
Comisia Electorală Centrală subliniază că, potrivit art. 18 alin. (4) din Codul electoral, hotărârile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sunt acte administrative cu caracter individual sau normativ, executorii pentru organele electorale inferioare, pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, pentru persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.
Astfel, în temeiul art. 18 alin. (2) și (4), art. 26 alin. (1) lit. o) și art. 145 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
  1. Se ia act de hotărârea Judecătoriei Bălți din 4 decembrie 2021 (dosarul nr. 3-181/2021) și decizia Curții de Apel Bălți din 5 decembrie 2021 (dosarul nr. 3a-226/21).
  2. Se constată imposibilitatea desfășurării celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar cu un singur candidat în circumscripția electorală municipală Bălți, în condițiile prevederilor art. 145 alin. (2) din Codul electoral.
  3. Se suspendă executarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 170/2021 în partea ce ține  desfășurarea turului doi de scrutin în circumscripția electorală municipală Bălți la data de 5 decembrie 2021 până actele judecătorești menționate la pct. 1 din prezenta hotărâre vot rămâne irevocabile.
  4. Secțiile de votare nr. 2/1 până la nr. 2/60 din circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2 nu se vor deschide la data de 5 decembrie 2021. Birourile electorale ale secțiilor de votare respective vor returna, dar nu mai târziu de ora 07.00 a zilei de 5 decembrie 2021, Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 toate documentele și materialele electorale, inclusiv buletinele de vot.
  5. Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 și Inspectoratul de Poliție Bălți vor sigura transmiterea materialelor, inclusiv a buletinelor de vot, de către birourile electorale ale secțiilor de votare din circumscripția respectivă în termenele prevăzute la pct. 4 al hotărârii.
  6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 decembrie 2021
Nr. 195