CEC atrage atenţia că filmări foto și video se pot efectua în incinta secţiei de votare doar cu inștiinţarea președintelui organului electoral şi fără a pune in pericol secretul și securitatea votării

  • 18.06.2011
  • 4276
  • 0

 

„Pentru difuzare imediată” 

 

CEC atrage atenţia că filmări foto și video se pot efectua în incinta secţiei de votare doar cu inștiinţarea președintelui organului electoral şi fără a pune in pericol secretul și securitatea votării

 

Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală atrage atenţia că în incinta secţiei de votare în ziua alegerilor observatorii şi reprezentanţii mass-media pot efectua înregistrări video şi audio, pot fotografia derularea procesului electoraldoar cu înștiinţarea prealabilă a președintelui organului electoral şi fără a pune in pericol secretul și securitatea votării.

 

În conformitate cu legislaţia electorală, observatorii  mai au dreptul:

  • să asiste, fără a se implica în proces, la toate şedinţele organelor electorale, la controlul, sigilarea şi deschiderea urnelor de vot, la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile legate de listele electorale, buletinele de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor;
  • să informeze preşedintele organului electoral despre neregulile observate în procesul alegerilor;
  • să aibă acces la toate informaţiile cu caracter electoral, la listele electorale, la procesele-verbale întocmite de organele electorale;
  • să obţină copii de pe procesele-verbale ale organului electoral;
  • în caz de necesitate să fie însoţiţi de interpreţi, care nu vor interveni în procesul electoral sau în alte acţiuni electorale realizate de organele electorale;
  • să întreprindă alte acţiuni care nu contravin legislaţiei în vigoare.
  • observatorii naţionali (locali) să depună sesizări privind neregulile depistate, care se examinează de către preşedintele organului electoral, cu informarea obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată.

 

Menţionăm că în cazul în care observatorii se fac vinovaţi de încălcarea normelor electorale în ziua votării, ei sînt îndepărtaţi imediat din localul secţiei de votare, la indicaţia preşedintelui organului electoral, fapt care este documentat printr-un proces-verbal semnat de către acesta.

 

####################################################