CEC studiază experiența Croației în domeniul supravegherii și controlului finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

  • 12.12.2022
  • 1836
  • 0

O delegație a Comisiei Electorale Centrale (CEC), condusă de președinta autorității, Angelica Caraman, efectuează, în perioada 12-13 decembrie, o vizită de studiu la Zagreb, Republica Croația. Activitatea are drept scop consolidarea capacităților instituționale pe partea de supraveghere și control al finanțării politice și este organizată cu suportul Consiliului Europei (CoE) în cadrul proiectului „Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova, faza II”.

Vizita constituie o bună oportunitate pentru realizarea unui schimb de informații și experiență cu colegii din cadrul Comisiei Electorale de Stat din Croația (CES Croația) și preluarea bunelor practici în materie de supraveghere și control al finanțării partidelor politice și campaniilor electorale.

Angelica Caraman, Președinta CEC, a făcut o scurtă prezentare privind procesele electorale din Republica Moldova, structura organizațională și activitățile realizate de CEC, cu accent pe atribuțiile Comisiei în domeniul finanțării politice. „Subiectul controlului și supravegherii finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este unul dintre obiectivele majore pe agenda instituției noastre, iar perfecționarea reglementărilor și a mecanismelor ce ar spori transparența acestor procese este prioritară pentru noi. Din 2015, când CEC a obținut noi competențe legale pe acest domeniu, am înregistrat mai multe reușite, iar odată cu punerea în aplicare a noului Cod electoral, vom avea un proces de raportarea financiară mult mai corect și mai transparent”.

Radovan Dobronic, Președintele CES Croația, a salutat interesul autorității electorale din Moldova pentru experiența Croației în domeniul finanțării politice, menționând că țara sa a avut un parcurs lung până la aderarea la Uniunea Europeană, iar elaborarea și implementarea politicilor în domeniul asigurării transparenței finanțării politice au contribuit ca acest domeniu să corespundă tuturor cerințelor stabilite în IQ-ul comunitar. Legile care reglementează acest domeniu sunt benefice pentru toți actorii electorali: partidele politice își onorează obligațiunile legate de perfectarea și prezentarea rapoartelor financiare, autoritatea electorală exercită atribuțiile de supraveghere și control, iar publicul larg are acces la aceste date, toate rapoartele fiind plasate pe pagina web a instituției.

În context, colegii croați au făcut o prezentare a: sistemului de administrare a alegerilor și evoluția proceselor electorale în Croația; cadrului normativ ce reglementează finanțarea politică; impactului pre-aderării și aderării la Uniunea Europeană a Republicii Croația asupra reformei sistemului de monitorizare și supraveghere a activităților politice; sistemului de raportare financiară a veniturilor și cheltuielilor de către partidele și alte entități care beneficiază de finanțare anuală periodică. Alte subiecte discutate au ținut de metodele și instrumentele de supraveghere a finanțării, asigurarea transparenței finanțării politice și protecția datelor cu caracter personal, interacțiunea dintre autoritatea electorală instituții de stat și private în realizarea acțiunilor de control, sancțiunile aplicate etc.

Reamintim că în decembrie 2021 Comisia Electorală Centrală a constituit o direcție specializată în domeniul supravegherii și controlului finanțării partidelor politice și campaniilor electorale, iar pe parcursul anului curent sunt întreprinse mai multe activități pentru consolidarea capacităților și responsabilităților direcției noi în domeniul sus-menționat și pentru stabilirea interconexiunii și colaborării interinstituționale între CEC și alte autorități publice responsabile de controlul financiar. Activitatea în cauză, face parte și din Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.