Nr. 377 - cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 29 mai 2022

  • 29.03.2022
  • 1378
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale
în perioada electorală a alegerilor locale noi din data de 29 mai 2022
 
În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale noi în unele localități, stabilite pentru data de 29 mai 2022, precum și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 21, art. 26, art. 72 alin (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018 și al Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 137/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală a alegerilor locale noi, stabilite pentru data de 29 mai 2022, după cum urmează:
Angelica Caraman, președinte:
- coordonează activitatea tuturor organelor electorale privind organizarea și desfășurarea alegerilor în condițiile Codului electoral;
- coordonează activitatea de instruire a funcționarilor electorali și de implementare a programelor de educație electorală;
Pavel Postica, vicepreședinte:
- asigură controlul asupra gestionării de către concurenții electorali a mijloacelor financiare virate în fondul electoral;
- conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale în scopul asigurării condițiilor necesare pentru buna desfășurare a alegerilor;
Alexandr Berlinschii, secretar:
- coordonează funcționarea Registrului de stat al alegătorilor, activitatea registratorilor în aplicarea procedurilor de întocmire, verificare și actualizare a listelor electorale;
- coordonează și asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă;
- coordonează activitatea de comunicare a hotărârilor Comisiei, dispozițiilor președintelui Comisiei, precum și a altor materiale membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare, organelor administrației publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcții de răspundere;
- coordonează modelele documentelor electorale;
Alexandru Musteața, membru:
- coordonează acțiunile de monitorizare a respectării normelor privind reflectarea campaniei electorale în  mijloacele de informare în masă;
Lilian Enciu, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
Ludmila Lupașco, membru:
- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu nevoi speciale și/sau cu dizabilități;
Sergiu Gurduza, membru:
- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor de către Comisia Electorală Centrală;
Teodora Vanghelii, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegată, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile;
Vasile Postolache, membru:
- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată pe bază de procură și participă la întocmirea documentelor procesuale civile.
2. Concomitent, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale exercită următoarele atribuții:
- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripție, ce vizează executarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din data de 29 mai 2022;
- coordonează elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la constituirea consiliilor electorale de circumscripție și degrevarea membrilor acestora;
- participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali;
- coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor, conform repartizării stabilite la pct. 3.
3. Membrii Comisiei Electorale Centrale coordonează activitatea organelor electorale inferioare, după cum urmează:
- Pavel PosticaCECEC Lozova, raionul Strășeni;
- Alexandr Berlinschii CECEC Bobeica, raionul Hîncești, CECEC Ghetlova, raionul Orhei, CECEC Horodiște, raionul Rezina;
- Alexandru Musteața – CECES Hagimus, raionul Căușeni;
- Lilian Enciu CECES Zastânca, raionul Soroca;
- Ludmila Lupașco CECES Moara de Piatră, raionul Drochia;
- Sergiu Gurduza CECES Zăicani, raionul Râșcani;
- Teodora Vanghelii CECES Glinjeni, raionul Fălești;
- Vasile Postolache – CECES Tătărești, raionul Strășeni.
4. În perioada electorală a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 29 mai 2022, remunerarea membrilor Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent se efectuează conform art. 21 alin. (2) al din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. 157-158 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 29 martie 2022
Nr. 377