Seminar de instruire pentru partidele politice privind raportarea financiară anuală

  • 25.03.2024
  • 450
  • 0

Trezorierii partidelor politice au participat la un seminar privind raportarea financiară anuală, organizat de către Comisia Electorală Centrală, în cooperare cu Institutul Republican Internațional.

Participanților la instruire le-au fost aduse la cunoștință prevederile legale la capitolul raportării financiare, precum și exemplificate detaliile pentru completarea raportului. Întrucât raportul se depune prin intermediul SSI „Control financiar”, funcționarii CEC au comunicat participanților cum se depune raportul, ce se întâmplă dacă au fost depistate greșeli în documente și dacă acestea necesită a fi corectate.

Totodată, în cadrul discuțiilor a fost abordată tema finanțării partidelor politice. Subiecte de interes au fost cheltuielile partidului și necesitatea reflectării sumelor în raport, precum și răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul finanțării partidelor politice.

Amintim că, în conformitate cu prevederile legislației electorale, 31 martie 2024 este termenul limită de prezentare către Comisia Electorală Centrală a raportului privind gestiunea financiară pentru anul 2023, în format electronic, prin intermediul SSI „Control Financiar”.