CEC își fortifică capacitățile de supraveghere și control al finanțării politice

  • 22.09.2022
  • 1613
  • 0

Pe parcursul a două zile, membri și funcționari ai Comisiei Electorale Centrale (CEC) și ai Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) s-au familiarizat, în cadrul unui seminar, cu standardele internaționale și bunele practici în materie de supraveghere și control al finanțării partidelor politice și campaniilor electorale. Evenimentul se înscrie în lista eforturilor întreprinse de CEC, în calitate de organ eficient de supraveghere și control al finanțării politice, pentru fortificarea competențelor în acest sens. Obiectivul dat e și unul de bază pentru autoritatea electorală, setat în Planul strategic al instituției pentru anii 2020-2023.

Formatorii instruirii, experți ai Consiliului Europei, Alina Russu și Óscar Sáchez Muñoz, membru-supleant al Comisiei de la Veneția, s-au referit la metodologia de efectuare a supravegherii și controlului, care prevede procedura de efectuare a supravegherii finanțării politice, etapele și tehnicile de verificare specifice operațiunilor de control. Participanții au cunoscut bunele practici privind răspunderea pentru încălcarea reglementărilor, aplicarea sancțiunilor și controlul judiciar al acestora.

Amintim că, recent, în cadrul Aparatului CEC a fost instituită o nouă subdiviziune, Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Crearea acesteia va permite implementarea unor mecanisme de verificare complexă atât a rapoartelor financiare, cât și a activităților financiare ale partidelor politice și a concurenților electorali.

Evenimentul este organizat cu suportul Consiliului Europei în cadrul proiectului de asistență „Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova, faza a II-a”.