Reforma electorală - subiect de discuții între oficiali electorali reuniți la Chișinău

  • 22.11.2022
  • 1680
  • 0

Comisia Electorală Centrală a organizat astăzi, 22 noiembrie 2022, Conferința internațională „Reforma electorală – pilon al consolidării democrației participative”, care a reunit experți electorali ce reprezintă peste 20 de autorități electorale din străinătate, organizații naționale și internaționale de profil.

În mesajul său de salut, Președinta, CEC, Angelica Caraman, a remarcat că: „Procesul electoral reprezintă un organism viu, în continuă schimbare. Fiecare scrutin reprezintă un examen, iar după finalizarea acestuia, urmează să fie efectuată o radiografie a procesului, pentru a vedea ce a mers bine, ce nu s-a reușit și ce urmează să fie îmbunătățit. Această activitatea este în special actuală și importantă pentru democrațiile tinere, care au o experiență mică în organizarea unor alegeri democratice și un nivel de cultură politică mai scăzută – mai ales în primii ani după obținerea independenței. Necesitatea de reformă electorală este determinată de mai mulți factori: obținerea de noi competențe, necesitatea de a soluționa eventualele probleme depistate, racordarea legislației naționale la standardele și principiile internaționale general acceptate, implementarea bunelor practici și a noilor tehnologii în materie electorală. Totodată, necesitatea de reformă vine mână în mână cu gradul de încredere pe care o au cetățenii, partidele politice, societatea civilă, dar și comunitatea internațională în activitatea realizată de autoritățile de management electoral, dar și la general în întregul proces”.

Evenimentul a fost un bun prilej pentru realizarea schimbului de experiență între colegi referitoare la rolul autorităților de management electoral în desfășurarea reformelor electorale. În acest context, Președinta CEC, a vorbit despre realizarea reformei electorale în țara noastră.

Prezentă la eveniment, Olesea Stamate, Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, a menționat că Parlamentul Republicii Moldova a salutat și a susținut această inițiativă a CEC, relevând necesitatea perfecționării legislației electorale, în strictă conformitate cu standardele internaționale.

Reprezentanții autorităților electorale din România, Letonia, Azerbaidjan, Kîrgîstan, Uzbekistan, Armenia, Mexic și Georgia au prezentat experiența dezvoltării proceselor electorale din țara lor, provocările și lecțiile învățate de pe urma realizării reformelor electorale. Iar experții din partea OSCE/ODIHR, A-WEB, IFES, Promo-LEX, ENEMO și Consiliul Europei au vorbit despre rolul organizațiilor partenere în perfecționarea practicii și legislației electorale.

Conferința a fost realizată cu suportul PNUD Moldova în cadrul Proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, finanțat de USAID și  Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.