CEC a aprobat Planul de acțiuni al instituției pentru anul 2021

  • 16.02.2021
  • 1207
  • 0

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat Planul de acțiuni al instituției pentru anul 2021, în conformitate cu obiectivele strategice ale CEC pentru anii 2020-2023.

Documentul este orientat spre dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative, sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, monitorizare și control, micșorarea distanței dintre alegător și organele electorale prin creșterea transparenței informației electorale. Totodată, o serie de acțiuni se referă la îmbunătățirea calității serviciilor electorale prin conlucrare eficientă între instituțiile statului, fortificarea Comisiei drept autoritate credibilă și orientată spre cetățean, promovarea imaginii instituției pe plan internațional drept autoritate electorală modernă și progresistă. În context, CEC își propune să modernizeze, la toate nivelurile, procesele de management și dezvoltare a parteneriatului strategic CEC/CICDE.

Planul de acțiuni al CEC pentru anul 2021 este întocmit în corespundere cu prevederile Planului strategic al Comisiei pentru anii 2020-2023, realizat conform unei metodologii inovative (URSO) elaborate de către Direcția pentru Asistență Electorală a Consiliului Europei, în colaborare cu Institutul de Sociologie Internațională din Gorizia, Italia.