Nr. 5273 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă

  • 14.09.2021
  • 262
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Ștefan Vodă

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Flocea Elisaveta aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova în Consiliul raional Ștefan Vodă, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă îi revine candidatului supleant Harcenco Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Căușeni din 31 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Flocea Elisaveta aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova  în Consiliul raional Ștefan Vodă.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă candidatului supleant Harcenco Andrei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.

3. Se preavizează consilierul Harcenco Andrei asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                                   

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Maxim LEBEDINSCHI                                                                    

 

Chișinău, 14 septembrie 2021

Nr. 5273