Nr. 568 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari

  • 22.06.2022
  • 371
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Dicusar Maria aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Coșnița îi revine candidatului supleant Dercaci Marina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Criuleni (sediul Central) din 25 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Dicusar Maria aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari, candidatului supleant Dercaci Marina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Dercaci Marina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 22 iunie 2022
Nr. 568