Nr. 994 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul

  • 21.03.2023
  • 588
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Stoicev Ivan ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopățica îi revine candidatului supleant Chiciuc Lidia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cahul (sediul Central) din 5 noiembrie 2019.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art.164 alin. (1) și art.165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. i) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul, candidatului supleant Chiciuc Lidia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Chiciuc Lidia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 21 martie 2023
Nr. 994