Nr. 4517 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibabovca, raionul Leova

  • 22.11.2020
  • 192
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Colibabovca, raionul Leova

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Șavrieva Raisa aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Colibabovca, raionul Leova, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Colibabovca îi revine candidatului supleant Popov Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 31 octombrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Șavrieva Raisa aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Colibabovca, raionul Leova.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Colibabovca, raionul Leova candidatului supleant Popov Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Popov Ivan asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul ședinței                                                                                               Vladimir ȘARBAN

 

Chişinău, 22 noiembrie 2020

Nr. 4517