Nr. 4673 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina

  • 16.02.2021
  • 211
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat certificatul de deces (în copie) al consilierului Bîtca Veronica aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Otac îi revine candidatului supleant Lefter Vladimir de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei din 30 octombrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v),  art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 22 și pct. 29 lit. c), e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina, candidatului supleant Lefter Vladimir de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Lefter Vladimir asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 16 februarie 2021
Nr. 4673