Nr. 2860 - cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cahul

  • 07.11.2019
  • 283
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor

Consiliului raional Cahul

 

În temeiul hotărârii Judecătoriei Cahul din 4 noiembrie 2019 (dosarul nr. 3-182/2019) și în conformitate cu art. 18 şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 42 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, pct. 1 şi 2 din Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457/2003, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se convoacă pentru data de 18 noiembrie, ora 13.00, în prima şedinţă consilierii Consiliului raional Cahul (adresa: mun. Cahul, Piața Independenței, nr. 2).

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile de la comunicare fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 7 noiembrie 2019

Nr. 2860